Kynoterapia  jest jedną z metod naturalnych wspomagających  nauczanie, leczenie i rehabilitację osób z różnego rodzaju zaburzeniami i niepełnoprawnościami. Kynoterapia to inaczej terapia z udziałem psa,  jest to metoda wzmacniająca efektywność rozwoju osobowości, edukacji i rehabilitacji, w której motywatorem jest odpowiednio wyselekcjonowany i wyszkolony pies, prowadzona przez wykwalifikowanego kynoterapeutę.

W trakcie spontanicznej, radosnej zabawy (ukierunkowanej przez prowadzącego) uczestnicy przyzwyczajają się do kontaktu z psem, głaszczą go, wydają polecenia. Zajęcia  mają za zadanie dostarczenie uczestnikom pozytywnego ładunku emocjonalnego i satysfakcji z obcowania z psem, przełamują lęki w kontaktach z otoczeniem, stymulują rozwój zmysłów, pobudzają aktywność, pozwalają oderwać się od otaczającej rzeczywistości.

Zajęcia kynoterapeutyczne obejmują również edukację z psem-   mają na celu usprawnienie sfery intelektualnej i poznawczej. Pies uczestnicząc aktywnie w zajęciach motywuje do nauki i poprzez stworzenie przyjaznych warunków emocjonalnych zwiększa możliwości przyswojenia wiedzy. Dziecko chętniej zapamiętuje treści, których bohaterem jest jego nowy przyjaciel – pies. Edukacja z psem pomaga również osobom o obniżonej percepcji lub niechęci (z różnych powodów) do przyswajania wiedzy i przebywania w szkole.

Zajęcia te w naszej placówce  prowadzi certyfikowany  specjalista – kynoterapeuta  zerejestrowany w Polskim Towarzystwie  Kynoterapeutycznym  ( PTK ) z siedzibą w Elblągu.


Zajęcia są prowadzone indywidualnie  dostosowane do możliwości i potrzeb dziecka, w czasie ich trwania realizowane są następujące zadania:

 • Przełamywanie lęku przed psem, a także pogłębianie kontaktu z nim poprzez: podchodzenie do psa, głaskanie go, przytulanie się do miękkiej sierści, słuchanie bicia jego serca;
 • Kształtowanie orientacji w obrębie własnego ciała
 • Poznanie budowy zewnętrznej psa;
 • Wyzwalanie spontanicznej aktywności dziecka wobec psa, a także rozwijanie sprawności fizycznej poprzez luźne zabawy z psem: rzucanie psu piłeczki, kostki do gry, zabawa w berka, bieganie,  prowadzenie psa na smyczy;
 • Doskonalenie sprawności manualnej poprzez ćwiczenia plastyczne: rysowanie, malowanie, wycinanie, układanie puzzli o tematyce kynologicznej;
 • Doskonalenie umiejętności naśladowania ruchu całego ciała i poszczególnych gestów wykonywanych poprzez obserwowanie czynności wykonywanych przez psa i naśladowanie ich np. chodzenie, leżenie, siedzenie;
 • Wyuczenie wykonywania czynności pielęgnacyjnych wobec psa: karmienie, pojenie, czesanie, wycieranie pyska, kąpiel, wychodzenie na spacer;
 • Wdrożenie zasad bezpiecznego postępowania z psem;
 • Kształtowanie nawyków higienicznych związanych z kontaktem z psem np. mycie rąk po zakończeniu zajęć;
 • Doskonalenie zdolności poznawczych, szczególnie pamięci poprzez ćwiczenia w zapamiętywaniu np. ras psów, nazw akcesoriów związanych z psem;
 • Doskonalenie sprawności aparatu cyrkulacyjnego : języka, warg. żuchwy poprzez oblizywanie się tak jak to robi pies, podnoszenie górnej wargi, udawanie żucia itp.
 • Doskonalenie sprawności aparatu oddechowego poprzez dmuchanie w psią sierść, wyścigi kłębków psiej sierści, oddychanie w rytm oddychającego psa, naśladowanie szczekania, wycia, skomlenia psa, wyraźne wypowiadanie imienia psa (ważne u dzieci mających problemy z artykulacją);
 • Wykształcanie umiejętności wyrażania swoich uczuć w sposób werbalny i niewerbalny.
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania,  dodawania, odejmowania elementów, rozróżniania kolorów, klasyfikowania przedmiotów.

Obecność psa wzbogaca osobowość młodych ludzi, rozbudowuje ich świat wewnętrzny, stymuluje percepcję, wrażliwość i odpowiedzialność - stwarza niepowtarzalną, jedyną w swoim rodzaju atmosferę ułatwiającą komunikację i rozwój.

 do góry