W placówce zostały przeprowadzone zajęcia z uczniami/wychowankami o zagrożeniu koronawirusem oraz omówiono zasady postępowania w przypadku
zagrożenia,

pielęgniarka kontroluje stan zdrowia ucznia/wychowanka oraz pracowników poprzez sprawdzenie temperatury oraz wywiad. W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury lub innych niepokojących objawów u uczniów/wychowanków informowani są rodzice, którzy zobowiązani są do ich natychmiastowego odbioru dziecka. Rodzice informowani są za pośrednictwem pielęgniarki lub pedagoga placówki.

W ośrodku wydrukowane są instrukcje poprawnego mycia rąk oraz dezynfekowane sądodatkowo miejsca szczególnie narażone na bezpośredni kontakt z ciałem. 

Na stronie szkoły znajdują się materiały informacyjne dot. postępowania w raziezagrożenia koronawirusem

Załączniki:
 do góry