Data wydruku: 2024-06-23 02:32:44

sosw

774155488 e-mail: osrodek@soswgrodkow.pl www: sosw.grodkow.pl

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

TUS czyli Trening Umiejętności Społecznych to zajęcia ukierunkowane na rozwijanie lub  uczenie się przez dzieci i młodzież odpowiedniego funkcjonowania w społeczeństwie.

Celem zajęć jest zwiększenie wiedzy, nabycie prawidłowych umiejętności oraz poprawa zachowań komunikacyjnych u  osób z problemami społeczno – emocjonalnymi.

Praca podczas zajęć ukierunkowana jest na:

 • nauce odpowiedniej komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
 • rozwijaniu umiejętności społecznych oraz prospołecznych,
 • nauce prawidłowego radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
 • budowaniu własnej tożsamości,
 • nauce prawidłowego radzenia sobie z emocjami.

TUS jest najczęściej stosowaną metodą w pracy z dziećmi i młodzieżą z:

 • objawami ze spektrum autyzmu,
 • ADHD,
 • zagrożonym niedostosowaniem społecznym,
 • trudnościami w funkcjonowaniu w grupie,
 • zaburzeniami więzi,
 • nieśmiałością,
 • mutyzmem wybiórczym,
 • fobią szkolną

 Zajęcia prowadzone są w parach lub w małych grupach podczas których stosuje się następujące możliwości:

 • praca ze zdjęciami, obrazkami, filmikami, tekstem,
 • karty pracy,
 • odgrywanie scenek,
 • praca w kręgu,
 • modelowanie zachowań,
 • gotowe instrukcje,
 • rozwiązywanie problemów,
 • rozmowy tematyczne
 • metody dodatkowe: zabawy ruchowe, ćwiczenia fizyczne, muzykowanie, aktywność twórcza, zabawy sensoryczne, gry interakcyjne, gry planszowe,