W Sali Integracji Sensorycznej uczeń wraz z terapeutą ćwiczy organizację, porządkowanie i układanie danych zmysłowych, które docierają do nas z otoczenia. Dzięki sprawnej organizacji wrażeń zmysłowych jesteśmy w stanie dostosować się do zmieniającego się świata zewnętrznego, odpowiednio reagować na różne bodźce, nie bać się rzeczywistości. Na zajęciach są stosowane ćwiczenia, które stymulują mózg wieloobszarowo. Terapeuta dobiera ćwiczenia i zadania do możliwości ucznia, tak aby nie sprawiały dużych trudności, będąc jednocześnie stymulujące rozwój.

Ciągle balansujemy na pograniczu Naszych zdolności i umiejętności, dzięki czemu usprawniamy pracę Naszych mózgów. Na Naszych zajęciach bardzo ważna jest atmosfera - wspólnie pokonujemy Nasze słabości, mamy wpływ na przebieg zajęć, odnosimy małe osobiste sukcesy, podnosimy samoocenę i chętnie uczestniczymy w zajęciach.

Galeria
 do góry