Mowa stanowi podstawę do porozumiewania się ludzi, jest jednym z najważniejszych aspektów funkcjonowania w społeczeństwie i bardzo ważnym czynnikiem kształtującym osobowość człowieka.Biorąc pod uwagę ten fakt, w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym prowadzone są zajęcia rewalidacyjne z zakresu korygowania wad mowy, należące do całego spektrum terapii logopedycznej. 

Zajęcia prowadzone są w małych grupach lub indywidualnie. Metody są dostosowane do indywidualnych możliwości i potrzeb uczniów.Najczęściej pracujemy metodami zabawowymi i opierającymi się na powtarzalności.

Praca podczas zajęć polega na

  • stymulowaniu rozwoju mowy i korygowaniu istniejących wad wymowy
  • budowaniu i rozwijaniu sprawności komunikacyjnych i językowych naszych uczniów

Korekta wad mowy obejmuje z kolei:

  • budowanie kontaktu i motywacji do komunikowania się
  • usprawnianie i przygotowanie narządów artykulacyjnych
  • budowanie kompetencji językowej i rozwijanie sprawności językowych
  • ćwiczenia z zakresu korekcji wad wymowy

Galeria
 do góry