Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się oparte na metodzie aktywności i superwizji - model wykorzystywania AAC opracowany przez dr Magdalenę Grycman – skierowany na potrzeby dzieci ze złożonymi zaburzeniami komunikacji i ich rodzin, uczący nowych sposobów porozumiewania się.

W modelu tym wykorzystywane są alternatywne i wspomagające metody komunikacji: gesty, znaki przestrzenno - dotykowe, symbole, pismo, urządzenia i oprogramowanie wspomagające komunikację (dla uczniów niekomunikujących się werbalnie lub ze znacznymi ograniczeniami w tym zakresie) takie jak: aplikacja Let Me Talk czy program Boardmarker.  

Stwarzane systemy wspomagające komunikację na aplikacji Let Me Talk czy programie Boardmarker dają możliwość samodzielnego udzielania odpowiedzi, poszerzania słownictwa. Dzięki systemowi wspomagającemu komunikację dziecko unika poczucia porażki, która go zniechęca do dalszej pracy, bo w chwili zapomnienia danego wyrazu czy pojęcia może sobie w każdej chwili przypomnieć go na tablecie.

Dzięki komunikacji alternatywnej i wspomagającej uczeń/ wychowanek ma możliwość:

 • wypowiadania się na dany temat w sposób dostosowany do swoich możliwości psychofizycznych
 • zgłaszania i sygnalizowania swoich potrzeb za pomocą systemów wspomagających
 • wyrażania swoich opinii na dany temat
 • samodzielnego pisania za pomocą dynamicznych tablic interaktywnych
 • świadomego i pełnego uczestnictwa w zajęciach
 • przeżycia poczucia sprawstwa w swoich działaniach
 • przeprowadzenia rozmowy z rówieśnikami
 • samodzielnego korzystania z technologii informacyjno – komunikacyjnych
 • prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie
 • zdobycia pełnej autonomii na miarę swoich indywidualnych możliwości

A nauczyciel/wychowawca ma możliwość:

 • zaangażowania wszystkich uczniów do pełnego i aktywnego udziału w zajęciach
 • przekazania wiadomości i informacji w dostępny dla ucznia sposób
 • przeprowadzania zajęć w nowatorskiej i atrakcyjnej formie.

Podczas pracy z dzieckiem:

 • dokonujemy oceny efektywności porozumiewania się (diagnozy) dzieci ze złożonymi zaburzeniami komunikacji;
 • opracowujemy program z zakresu komunikacji dla każdego dziecka indywidualnie zgodnie z jego potrzebami, możliwościami  i  umiejętnościami;
 • rozwijamy kompetencje/umiejętności komunikacyjne


 do góry