Masz dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? 

Zapisz je do nas!

W skład Ośrodka wchodzą:

SZKOŁA PODSTAWOWA,

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA,

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY,

ZESPÓŁ REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZY

 

Dokumenty do pobrania znajdują się w zakładce  DLA  RODZICÓW

Ponadto Ośrodek oferuje:

- zajęcia korygujące wady mowy,

- zajęcia korekcyjne wad postawy,

- zajęcia ruchowe - orientacji przestrzennej i poruszania się,

- muzykoterapię,

- kynoterapię,

- rehabilitację ruchową ,

- naukę języka migowego lub innych alternatywnych metod komunikacji,

- integrację sensoryczną,

- trening umiejętności społecznych,

- inne formy zajęć wspierających rozwój ucznia w miarę pozyskiwanych środków i specjalistów.

Nie czynimy cudów, ale skutecznie wspomagamy rozwój dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Pokonaj swój lęk – postaw na dobro Dziecka i Jego lepsze jutro!

 Wszelkie informacje pod numerem telefonu 774155488 

Godzina dostępności nauczycieli dla uczniów , wychowanków i rodziców w roku szkolnym 2023/24

 

l.p

Imię i nazwisko nauczyciela

Dzień i godz

uwagi

1

Bąk Józefa

wtorek 11,00-12,00

2

Lejczak Roman

Czwartek 12,00-13,00

3

Faron Małgorzata

Wtorek 12,00-13,00

4

Gadzińska Agata

Poniedziałek 11,35-12,05,środa 10,35-11,05

5

Grzybowska Dorota

Poniedziałek8,45-9,45

6

Harchala Aleksandra

Wtorek 8,45-9,45

7

Hutman Joanna

Środa 10,35-11,35

8

Ilów Anna

Wtorek 12,00-12,30,środa 12,30

9

Jędrychowski Jan

Czwartek12,30-13,30

10

Jończyk Ryszard

Wtorek 11,30-12,00

11

Kaczanowski Grzegorz

Środa 10,00-11,00

12

Kawa Paulina

Czwartek 11,30-12,30

13

Konieczna Monika

Wtorek12,30-13,00,czwartek12,3-13,00

14

Kowal Magdalena

Poniedzziałek8,00-9,00

15

Kurpiel Małgorzata

Piątek 9,50-10,50

16

Kudliński Sławomir

Czwartek12,30-13,30

17

Kręcichwost Alicja

Wtorek 9,00-10,00

18

Łuciów Józefa

Środa 11,50-12,50

19

Margoszczyn Magda

Poniedziałek 12,40-13,40

20

Molęcki Łukasz

Piątek 10,45-11,45,

21

Nowak Józefa

Środa 16,00-17,00

22

Rutkiewicz Dorota

Poniedziałek 12,00-12,30,czwartek 12,00-12,30

23

Sobstel Sławomir

Środa 14,30-15,15

24

Stokłosa Jolanta

Wtorek 9,50-10,50

25

Smarduch Maja

Wtorek 12,00-13,00

26

Studzińska Ewa

Poniedziałek 11,50-12,50

27

Śleboda Patrycja

Poniedziałek 10,50-11,50

28

Szulc Agata

Czwartek12,00-12,30 piątek 7,30-8,00

29

Szymczyk Żaneta

Czwartek15,00-16,00

30

Tylutka Katarzyna

wtorek 16,00-17,00

31

Wawrzyniak Iwona

Piątek 13,35-14,35

32

Wesoły Anna

Środa 15,00-16,00 

gr I

33

Wesoły Bogdan

Poniedziałek 14,30,15,30

34

Wolak Damian

Wtorek 16,00-17,00

grII

35

Zagórska Anna

Wtorek 12,45-13,15,środa 12,00-12,30

36

Zagorski Adam

Czwartek 12,40-13,10,           9,50,10,20

37

Zaród Mariola

Czwartek 9,50-10,50

38

Zgórecka Jolanta

Poniedziałek 11,30-12,30

39

Zgórecki Jacek

Środa 10,35-11,35

40

Ziółkowska Maria 

Poniedziałek 7,00-8,00

41

Galus Elżbieta

Wtorek 7,00-8,00

42

43

 


Rodzaj organu szkolnego, który reprezentowany jest przez rodziców uczniów danej szkoły. Rada jest powoływana do współpracy ze szkołą w zakresie wszystkich spraw związanych z jej statutowymi zadaniami dotyczącymi kształcenia oraz funkcjonowania. Rada rodziców może występować z różnymi wnioskami oraz opiniami do dyrektora, rady pedagogicznej czy rady szkoły. Może też ona gromadzić różne fundusze z różnych źródeł w celu wspierania działalności szkoły.

 do góry