Laboratoria Przyszłości

Na złożony przez placówkę wniosek do Ministerstwa Edukacji Narodowej otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach rządowego programu Laboratoria Przyszłości w kwocie 30 000 z przeznaczeniem na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży wspomagającego proces edukacyjno – terapeutyczny oraz opiekuńczo - wychowawczy. Laboratoria Przyszłości to program, którego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych uczniów/wychowanków.

Nasi uczniowie/ wychowankowie będą mieli możliwość korzystania z dukarki 3D, narzędzi TIK Oculus Quest 2, stacji lutowniczej, mikrokontrolerów, narzędzi do nagrywania audiovideo, robotów edukacyjnych oraz sprzętu AGD: garnków, talerzy.

Dzięki tym urządzeniom i narzędziom proces edukacyjno – terapeutyczny oraz opiekuńczo – wychowawczy będzie przebiegał w nowatorski sposób przy jednoczesnym łączeniu tradycji      z nowoczesnością, a zajęcia będą prowadzone w sposób atrakcyjny i ciekawy, angażujący uczniów/wychowanków oraz umożliwiający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zamiłowań oraz zainteresowań. Program służy również nabywaniu umiejętności pracy zespołowej, przedsiębiorczości, systematyczności i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz zaradności życiowej na miarę indywidualnych możliwości uczniów/wychowanków.

Strona 1 z 2
 do góry