Projekt realizowany przez Województwo Opolskie w ramach 2 wojewódzkich jednostek samorządowych: Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji – lidera i współrealizatora – Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki. Projekt obejmuje wsparciem 73 szkoły prowadzące kształcenie zawodowe z 51 zespołów szkół zawodowych województwa opolskiego i przyczynia się do wzmocnienia tych szkół poprzez dostosowanie oferty do wymogów rynku pracy.

Wzmocni wiedzę, kompetencje uczniów i nauczycieli oraz powiąże podmioty otoczenia społeczno-gospodarczego ze szkołami zawodowymi. Zakres projektu to m.in. realizacja 5000 staży i 3000 kursów podnoszących kompetencje i kwalifikacje uczniów, staże i studia podyplomowe, kursy dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu, doposażenie bazy dydaktycznej szkół, zajęcia specjalistyczne, warsztaty, giełdy, targi branżowe, wyjazdy do przedsiębiorstw, działania w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, aktywizacja Szkolnych Punktów Informacji i Kariery.

W ramach projektu "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy 2" współfinansowanego z Fundusze Europejskie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Grodkowie zostały zorganizowane zajęcia specjalistyczne z wykorzystaniem sprzętu otrzymanego wcześniej od Regionalnego Zespółu Placówek Wsparcia Edukacji.
Brajan, Konrad, Łukasz, Krystian, Szymon i Krzysztof dowiadują się jak wykorzystać najnowsze rozwiązania w budownictwie w porównaniu z tradycyjnymi, natomiast druga grupa-Kaja, Angelika, Natalia, Rafał, Krzysztof i Patryk poznają, jak kreatywnie wykorzystać Technologie Informacyjno-Komunikacyjne w edukacji szkolnej. Obie grupy pracują pod opiekną naszych nauczycieli: Adama Zagórskiego oraz Łukasz Molęckiego.
Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy 2 w SOSW Grodków
Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy 2 w SOSW Grodków
Galeria
 do góry